Ad hoc-Mitteilungen
Jetzt für 4€ handeln

Kursliste (Haupthandelsplatz)

 
Abs. Änd.
Vol.
Subaru 23,95 €
20.01.20
+0,06 € +0,25% 97
Mitsubishi Ele. 12,90 €
20.01.20
0,00 0,00% 115
Konica Minolta 6,00 €
20.01.20
0,00 0,00% 150
Trend Micro 47,60 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Yahoo Japan 3,66 €
08:07
0,00 0,00% 0
Nomura 4,58 €
16.01.20
0,00 0,00% 0
Mitsubishi He. 35,00 €
08:02
0,00 0,00% 0
Ricoh 10,20 €
08:06
0,00 0,00% 0
Furukawa Ele. 22,40 €
08:06
0,00 0,00% 0
Eisai 68,00 €
08:07
0,00 0,00% 0
KAO 75,00 €
16.01.20
0,00 0,00% 0
Fuji Electric 29,20 €
08:02
0,00 0,00% 0
Kuraray 11,00 €
08:06
0,00 0,00% 0
Osaka Gas 16,00 €
14.01.20
0,00 0,00% 0
Kyowa Hakko . 21,80 €
09:21
0,00 0,00% 26
Shin-Etsu Ch. 102,00 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Nippon Sheet . 5,50 €
08:06
0,00 0,00% 0
ANA Holdings 28,80 €
13.01.20
0,00 0,00% 0
Yamaha 49,20 €
16.01.20
0,00 0,00% 0
Astellas Phar. 15,54 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Toto 38,60 €
08:03
0,00 0,00% 0
Toray Industri. 6,15 €
08:06
0,00 0,00% 0
Toppan Printing 18,30 €
08:02
0,00 0,00% 0
Shizuoka Bank 6,35 €
08:06
0,00 0,00% 0
Showa Denko 22,60 €
08:06
0,00 0,00% 0
TDK 99,00 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Suzuki Motor 41,00 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Nippon Expre. 52,50 €
08:06
0,00 0,00% 0
Minebea Mits. 19,50 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Mitsubishi Mat. 24,20 €
08:06
0,00 0,00% 0
Mitsui Fudosan 22,40 €
20.01.20
0,00 0,00% 100
Mitsubishi Est. 17,10 €
09:15
0,00 0,00% 0
Nichirei 21,40 €
08:10
0,00 0,00% 90
Kobe Steel 4,78 €
20.01.20
0,00 0,00% 70
Keisei Electric. 35,00 €
08:06
0,00 0,00% 0
Hino Motors 9,05 €
08:17
0,00 0,00% 0
Asahi Glass . 33,00 €
08:07
0,00 0,00% 0
Hitachi Zosen 3,50 €
08:00
0,00 0,00% 350
Isuzu Motors 9,85 €
16.01.20
0,00 0,00% 0
Mitsubishi Lo. 22,80 €
08:46
0,00 0,00% 0
Taisei 38,00 €
17.01.20
0,00 0,00% 0
Sekisui House 19,70 €
08:06
0,00 0,00% 0
Daikin Industr. 131,00 €
08:10
0,00 0,00% 13
Sumitomo Re. 31,00 €
08:46
0,00 0,00% 0
Tokio Marine . 50,50 €
16.01.20
0,00 0,00% 0
Sumitomo Mit. 34,00 €
08:06
0,00 0,00% 0
Mizuho Financ. 1,35 €
16.01.20
0,00 0,00% 0
Fast Retailing 530,00 €
20.01.20
0,00 0,00% 10
Matsui Securit. 7,20 €
09:25
0,00 0,00% 0
Familymart 21,00 €
09.01.20
0,00 0,00% 0
  zurück vorwärts  

Ansicht

Handelsplätze
Top-Flop
Kursliste
Realtime-Kursliste

Handelsplatz

Haupt-Handelsplatz

Schließen