Ad hoc-Mitteilungen
Jetzt für 4€ handeln

Kursliste (Haupthandelsplatz)

 
Abs. Änd.
Vol.
Matsui Securit. 7,20 €
17.01.20
+0,15 € +2,13% 0
Nippon El. Gl. 19,20 €
17.01.20
+0,40 € +2,13% 0
Jtekt 10,40 €
17.01.20
+0,20 € +1,96% 0
Toho Zinc 16,60 €
17.01.20
+0,30 € +1,84% 0
Mitsubishi Lo. 22,80 €
17.01.20
+0,40 € +1,79% 0
CONCORDIA . 3,50 €
17.01.20
+0,06 € +1,74% 0
Chiba Bank 5,078 €
17.01.20
+0,0815 € +1,63% 0
Kawasaki Kis. 13,40 €
17.01.20
+0,20 € +1,52% 0
Mitsubishi Ch. 6,70 €
17.01.20
+0,10 € +1,52% 0
Unitika 2,80 €
17.01.20
+0,04 € +1,45% 0
Hitachi Zosen 3,34 €
17.01.20
+0,04 € +1,21% 0
Dowa Holdings 33,80 €
17.01.20
+0,40 € +1,20% 0
Sompo Holdi. 34,60 €
17.01.20
+0,40 € +1,17% 0
Odakyu Electri. 20,40 €
17.01.20
+0,20 € +0,99% 0
Nippon Kayaku 10,80 €
17.01.20
+0,10 € +0,93% 0
FUKUOKA FI. 16,024 €
17.01.20
+0,146 € +0,92% 0
Mitsui Fudosan 22,60 €
18:59
+0,20 € +0,89% 0
Aozora Bank L. 23,60 €
17.01.20
+0,20 € +0,85% 0
Kyocera 63,25 €
18:59
+0,50 € +0,80% 0
Shizuoka Bank 6,35 €
17.01.20
+0,05 € +0,79% 0
Denka 25,40 €
17.01.20
+0,20 € +0,79% 0
Omron 52,04 €
17.01.20
+0,41 € +0,79% 0
Seiko Epson 13,75 €
18:59
+0,10 € +0,73% 0
KAO 75,00 €
18:59
+0,50 € +0,67% 0
Nippon Yusen 15,70 €
17.01.20
+0,10 € +0,64% 0
Tokyu 16,40 €
17.01.20
+0,10 € +0,61% 198
Shimizu 9,10 €
17.01.20
+0,05 € +0,55% 0
Taisei 37,60 €
18:59
+0,20 € +0,53% 0
Asahi Kaisei 9,80 €
18:59
+0,05 € +0,51% 0
NEC 40,20 €
18:59
+0,20 € +0,50% 0
Denso 41,10 €
18:59
+0,20 € +0,49% 0
Daiichi Sankyo 60,00 €
18:59
+0,25 € +0,42% 0
Taiyo Yuden 28,00 €
18:59
+0,10 € +0,36% 0
Kubota 14,15 €
18:59
+0,05 € +0,35% 0
Comsys Holdi. 26,18 €
17.01.20
+0,08 € +0,31% 0
Toto 39,40 €
18:59
+0,10 € +0,25% 0
Subaru 23,405 €
18:59
+0,03 € +0,13% 0
Honda Motor 25,095 €
18:59
+0,03 € +0,12% 0
Nissan Motor 5,182 €
18:59
+0,006 € +0,12% 0
Fanuc 170,65 €
18:59
+0,20 € +0,12% 0
Bridgestone 33,11 €
18:59
+0,04 € +0,12% 0
Softbank Group 40,105 €
18:59
+0,0425 € +0,11% 0
Sony 65,425 €
18:59
+0,07 € +0,11% 0
Shiseido 64,255 €
18:59
+0,07 € +0,11% 0
Fujitsu 90,39 €
18:59
+0,10 € +0,11% 0
Panasonic 9,318 €
18:59
+0,01 € +0,11% 0
Tokyo Electric . 3,561 €
18:59
+0,004 € +0,11% 0
Takeda Phar. 36,32 €
18:59
+0,04 € +0,11% 0
Mitsubishi Mot. 3,74 €
18:59
+0,004 € +0,11% 0
Komatsu 21,795 €
18:59
+0,025 € +0,11% 0
  vorwärts  

Ansicht

Handelsplätze
Top-Flop
Kursliste
Realtime-Kursliste

Handelsplatz

Haupt-Handelsplatz

Schließen