Ad hoc-Mitteilungen

JLT Mobile Computers AB ger i enlighet med tidigare lämnad information ut aktier till säljaren av ID Work (Swedish only)

| Aufrufe: 325

JLT Mobile Computers AB ger i enlighet med tidigare lämnad information ut aktier till säljaren av ID Work

Växjö, Sverige, 28:e januari 2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att de i enlighet med pressmeddelande från den 11:e januari, 2022 ger ut aktier till säljaren av det förvärvade bolaget ID Work. Det annonserades då att JLT Mobile Computers har förvärvat samtliga aktier i den franska säljpartnern ID Work, varvid del av köpeskillingen skulle erläggas med nya aktier i JLT Mobile Computers.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för JLT Mobile Computers idag, med stöd av bolagstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 160 000 nya aktier. Aktierna ges ut till säljarna av ID Work och betalas genom kvittning av fordran om sammanlagt 100 000 EUR på JLT Mobile Computers, motsvarande en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie. Kursen är satt efter vad som gällde vid tidpunkten för anbudet att förvärva bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta ovan nämnda fordran på bolaget.

De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market under den andra veckan i februari 2022.

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com. Mer finansiell information finns på JLT:s investerarsidor.

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Hinweis: ARIVA.DE veröffentlicht in dieser Rubrik Analysen, Kolumnen und Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Die ARIVA.DE AG ist nicht verantwortlich für Inhalte, die erkennbar von Dritten in den „News“-Bereich dieser Webseite eingestellt worden sind, und macht sich diese nicht zu Eigen. Diese Inhalte sind insbesondere durch eine entsprechende „von“-Kennzeichnung unterhalb der Artikelüberschrift und/oder durch den Link „Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte hier.“ erkennbar; verantwortlich für diese Inhalte ist allein der genannte Dritte.